โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ๖ เขตพื้นที่ จัดอบรมการผลิตสื่อวิทยุและวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ พร้อมเปิดโลกทัศน์แห่งเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ๖ เขตพื้นที่ จัดอบรมการผลิตสื่อวิทยุและวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ พร้อมเปิดโลกทัศน์แห่งเทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 164 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ดร.พรหทัย ตัณห์จิตานนท์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ จัดโครงการศูนย์ข่าวราชมงคลล้านนา RL News“การจัดอบรมการผลิตสื่อวิทยุและวีดีทัศน์เบื้องต้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ ณ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก มทร.ล้านนา ๖ เขตพื้นที่ ได้แก่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก ลำปาง พร้อมด้วยสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเกษตรลำปาง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

    การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้น ๒ วัน ได้รับเกียรติวิทยากรจากอาจารย์กิติวัฒน์ กิติบุตร อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และคุณจตุพร  โปธาคำ ตำแหน่งเหน้าที่ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่ตอบสนอง ๑๑ โครงการ ตามยุทธศาสตร์ RMUTLL 2020(โครงการพัฒนาบุคลากร HRD & HRM)การผลิตสื่อวิทยุและวีดีทัศน์เบื้องต้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

    นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดองค์ความรู้และ การสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและกลุ่มเป้าหมาย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ สามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนและนำเสนองานได้ ตลอดจน การมีเครือข่ายทำงานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา