โลโก้เว็บไซต์ 2016-03-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-03-23

มทร.ล้านนา ๖ เขตพื้นที่ จัดอบรมการผลิตสื่อวิทยุและวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ พร้อมเปิดโลกทัศน์แห่งเทคโนโลยี
พุธ 23 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ดร.พรหทัย ตัณห์จิตานนท์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ จัดโครงการศูนย์ข่าวราชมงคลล้านนา RL News“การจัดอบรมการผลิตสื่อวิทยุและวีดีทัศน์เบื้องต้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ ณ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก มทร.ล้านนา ๖ เขตพื้นที่ ได้แก่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก ลำปาง พร้อมด้วยสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเกษตรลำปาง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีทำบุญคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
พุธ 23 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    วันนี้ (23 มีนาคม 2559 ) เวลา 09.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีทำบุญคณะ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โถงชั้น 1 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด    การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดโด... >> อ่านต่อ


อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สอนบทปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์
พุธ 23 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ด้วย อาจารย์กุลวิชญ์ พานิชกุล อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เจ้าของวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืช ได้ให้อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สอนบทปฏิบัติการ การแปรรูปผักและผลไม้ เช่น การทำถั่วเขียวกวน ฟักทองกวน ขนมต้มไส้ถั่วเขียวกวน และฟักทองกวน เต้าฮวยฟรุตสลัด และไอศกรีม ให้แก่นักศึกษาสาขาพืชศาสตร... >> อ่านต่อ


สาขาวิชาการจัดการจัดกิจกรรมตลาดนัดการจัดการ 2559 เพิ่มทักษะการเขียนแผนธุรกิจสู่การปฏิบัติ
พุธ 23 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมตลาดนัดการจัดการ 2559 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนแผนธุรกิจสู่การปฏิบัติ    สำหรับการจัดกิจกรรมตลาดนัดการจัดการ 2559 เป็นกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี รายวิชาการจัดการธุรกิจข... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา