โลโก้เว็บไซต์ บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี  เทคนิคการสอนออนไลน์ ยุค “New normal” ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี เทคนิคการสอนออนไลน์ ยุค “New normal” ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กรกฎาคม 2565 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 609 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี  เทคนิคการสอนออนไลน์ ยุค “New normal” ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา