โลโก้เว็บไซต์ บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี “ตัวชี้วัด  สิทธิบัตร  และงานสร้างสรรค์ ” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี “ตัวชี้วัด สิทธิบัตร และงานสร้างสรรค์ ”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กรกฎาคม 2565 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 723 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี “ตัวชี้วัด  สิทธิบัตร  และงานสร้างสรรค์ ”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา