โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการ U2T เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 8 มหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการ U2T เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 8 มหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มกราคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1586 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 19 มกราคม พศ. 2565 ว่าที่ ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นตัวแทนคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการ U2T เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 8 มหาวิทยาลัย เวลา 14.00 - 15.30 น. ในรูปแบบประชุมออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) และ facebook Live ( คลิกเพื่อรับชม ) 

 

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่

  • ว่าที่ ร.ต.รัชต์พงศ์ หอชัยรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร จำรัส กลื่นหนู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ข้อมูล รัชต์พงศ์ หอชัยรัตน์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา