โลโก้เว็บไซต์ 2022-01-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-01-19

มทร.ล้านนา ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการ U2T เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 8 มหาวิทยาลัย
พุธ 19 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 19 มกราคม พศ. 2565 ว่าที่ ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นตัวแทนคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการ U2T เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 8 มหาวิทยาลัย เวลา 14.00 - 15.30 น. ในรูปแบบประชุมออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) และ facebook Live ( >> อ่านต่อ


อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
พุธ 19 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

          18 มกราคม 2565 อาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  (มทร.ล้านนา ลำปาง) เข้ารับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ณ ศาลาราชมงคล จังหวัดเชียงใหม่ ... >> อ่านต่อ


ทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565
พุธ 19 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19  มกราคม  2565   นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 โดยมีคณาจารย์   พนักงานและนักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   ณ บริเวณใต้ต้นจามจุรีสาขาพืชศาสตร์  เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ... >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา จับมือ อบจ.ลำปาง ตั้งศูนย์ Smart Farming สร้างแหล่งการเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะครบวงจร
พุธ 19 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 17 มกราคม 2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ช่างเจรจา หัวหน้าแผนงานวิจัยชุดโครงการ พร้อมด้วยคณะวิจัยโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพ มาตรฐานการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรวิถีชุมชนจังหวัดลำปางและจังหวัดตากด้วยนวัตกรรม”สนับสนุนการดำเนินงานโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ปี 2563 ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยร่วมประช... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา