โลโก้เว็บไซต์ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์จัดพิธีทำบุญสาขา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์จัดพิธีทำบุญสาขา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 274 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          24 ธันวาคม 2564 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมทำบุญสาขา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีพระครูสิริธรรมบัณฑิต, ผศ. เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองมูล และผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เป็นประธานสงฆ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปางเป็นประธานในพิธี

          การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาผู้ล่วงลับและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์และนักศึกษาในปัจจุบัน ทั้งนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จำนวน 9 รูป และมีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน ภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019

          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา