โลโก้เว็บไซต์ 2021-12-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2021-12-24

มทร.ล้านนา ร่วมเปิดบูทสาธิตปั้น ตุ๊กตาชาวเผ่าดาราอั้ง ผลิตภัณฑ์จากชาโครงการหลวง ในงานเทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง
ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ร่วมพิธีเทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง ROYAL PROJECT FRESH FROM FARM โดยพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสวนไผ่ ร้านมูลนิธิโครงการหลวงสาขา OUTLET แม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งโอกาสนี้ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า... >> อ่านต่อ


สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์จัดพิธีทำบุญสาขา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          24 ธันวาคม 2564 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมทำบุญสาขา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีพระครูสิริธรรมบัณฑิต, ผศ. เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองมูล และผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เป็นประธานสงฆ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปางเป็นประธานในพิธี           การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยการทำนุบำรุงพระพ... >> อ่านต่อเชิญชวนเข้าร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญคณาจารย์และผู้ที่สนใจ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา