โลโก้เว็บไซต์ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์จัดพิธีทำบุญสาขา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 24ธค64 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์จัดพิธีทำบุญสาขา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 24ธค64

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์จัดพิธีทำบุญสาขา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
          24 ธันวาคม 2564 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมทำบุญสาขา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีพระครูสิริ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา