โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

Intensive coffee sensory evaluation course
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

อบรมการทำเค้กกล้วยหอม
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

อบรม ลดเค็ม ลดเกลือ ลดโรคไต
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมการทำแป้งกล้วย
พฤหัสบดี 2 มกราคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


Grand Opening Ceremony
ศุกร์ 27 ธันวาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1250

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา