โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

คณะวิทย์เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ-2
พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

คณะวิทย์เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ-1
พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


รัฐมนตรี อว.ตรวจเยี่ยมจังหวัดลำปาง
ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร ล้านนา ลำปาง ร่วมเสวนา
ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ km
พฤหัสบดี 5 พฤศจิกายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1374

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา