โลโก้เว็บไซต์ ห้องเรียนแบบ Smart ClassRoom | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ห้องเรียนแบบ Smart ClassRoom

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 5578 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยฯได้เห็นความสำคัญด้านการเรียนการสอนที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ จึงจัดทำห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ทันสมัย เพื่อให้ต่อยอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กลายเป็นธุรกิจประสบความสำเร็จได้จริงได้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา