โลโก้เว็บไซต์ 2019-07-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-07-08

ห้องสมุด
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 / สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องสมุด ตั้งอยู่อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชั้น 3 ให้บริการพื้นที่นั่งทำงานแบบชิลชิล (Co-Working Space) สามารถนำเครื่องดื่มและขนมเข้ามาทานได้ รวมถึงบริการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุมแบบกลุ่ม ชั้น 4 ให้บริการหนังสือ ตำราเรียน งานวิจัย Textbook และพื้นที่อ่านหนังสือ ส่วนบุคคล >> อ่านต่อ


บริการระบบเครือข่ายไร้สาย
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 / สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นเครือข่ายการสื่อสารภายในพื้นที่ใกล้โดยไม่ใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณที่เรียกว่า Access Point ติดตั้งไว้ภายในของทุกอาคาร ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรสามารถ ใช้เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์กับระบบเครือข่ายโดยไม่ต้องใช้สายสัญญาณเสียบต่อกับคอมพิวเตอร์ ทำให้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้ งานระบบเครือข่ายไร้สายสามารถทำการตรวจสอบได้ในภายหลังตาม พ.ร.บ. ว่าด้... >> อ่านต่อ


ห้องประชุมซอมพอ
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 / สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวก บริการ Meetingเป็นหัวใจหลักของบริการห้องประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐาน ห้องประชุมมีพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะทำให้การประชุมนั้นราบรื่นและสัมฤทธิ์ผล บรรลุผลตามหัวข้อการประชุมได้เป็นอย่างดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกนั้น ดังนี้ รองงรับที่นั่ง จำนวน 270 ที่นั่ง ระบบภาพและเครื่องเสียงที่มีมาตรฐาน มีระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกล้องวีดีโอ มีระบบไฟโฟโลว ไฟพาร์และไฟบีม สำหรับกิจกรรมบันเทิง มีเครื่องพ่นหวัน... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมประกวดถ่ายภาพ “สีสันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี”
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษา และบุคคลทั่วไปร่วมประกวดถ่ายภาพ สีสันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 และเข้าถ่ายภาพ ในวันที่ 13-14 กำกฎาคม 2562 ผลงานที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับรางวัลทุนการศึกษา และเกียรติบัตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศรีมาลาฌ์ 094-5236697 หรือคุณวินิทร  062-2567511 รายละเอียดแนบ >> อ่านต่อ


สวนอาหารปางหลวงการ์เด้นท์ เปิดรับสมัครพนักงาน
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 / ข่าวรับสมัครงาน

     สวนอาหารปางหลวงการ์เด้นท์ เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยกุ๊ก  และพนักงานเสริฟพาร์ทไทม์และประจำ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่054-321511-3  / 093-1856968 / 064-9823101  รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อห้องเรียนแบบ Smart ClassRoom
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 / สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยฯได้เห็นความสำคัญด้านการเรียนการสอนที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ จึงจัดทำห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ทันสมัย เพื่อให้ต่อยอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กลายเป็นธุรกิจประสบความสำเร็จได้จริงได้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา