โลโก้เว็บไซต์ ห้องสมุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ห้องสมุด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 5179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ห้องสมุด ตั้งอยู่อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ชั้น 3 ให้บริการพื้นที่นั่งทำงานแบบชิลชิล (Co-Working Space) สามารถนำเครื่องดื่มและขนมเข้ามาทานได้ รวมถึงบริการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุมแบบกลุ่ม

ชั้น 4 ให้บริการหนังสือ ตำราเรียน งานวิจัย Textbook และพื้นที่อ่านหนังสือ ส่วนบุคคล


คลังรูปภาพ : ห้องสมุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา