โลโก้เว็บไซต์ ห้องฟิตเนส | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ห้องฟิตเนส

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 กรกฎาคม 2562 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 842 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ห้องฟิตเนส อาคารกิจการนักศึกษา (ตึกสีเหลือง) เปิดบริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา