โลโก้เว็บไซต์ ห้องสมุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ห้องสมุด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาห้องสมุด
ห้องสมุด ตั้งอยู่อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชั้น 3 ให้บริการพื้นที่นั่งทำงานแบบชิลชิล (Co-Working Space) สามารถนำเครื่องดื่มและขนมเข้ามาทานได้ รวมถึงบริการคอมพิวเตอร์ และห้อง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา