โลโก้เว็บไซต์ ห้องประชุมซอมพอ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ห้องประชุมซอมพอ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาห้องประชุมซอมพอ
ห้องประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวก บริการ Meetingเป็นหัวใจหลักของบริการห้องประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐาน ห้องประชุมมีพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะทำให้การประชุมนั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา