โลโก้เว็บไซต์ นวัตกรรมเครื่องดื่ม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นวัตกรรมเครื่องดื่ม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนานวัตกรรมเครื่องดื่ม
ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการ Cupping คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลการทดสอบการชิมกาแฟจากโครงการวิจัย  กิจกรรม Cuppin...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา