โลโก้เว็บไซต์ 2023-04-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2023-04-26

ประกาศเรื่อง การทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2566
พุธ 26 เมษายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับประกันภัยเพื่อจัดสวัสดิการในการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้นักศึกษาทุกคน ทุกชั้นปี จำนวนประมาณ 17,000 คน รายละเอียดและเงื่อนไขดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้                ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 26  เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.... >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด หัวข้อ “วันดูแลโลก : บ้านส่วนรวมของเรา”
พุธ 26 เมษายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรม จริยธรรมในคณะอนุกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ขอเชิญชวนนักเรียน เด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจส่งผลงาน (คลิป) เข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “วันดูแลโลก : บ้านส่วนรวมของเรา” เปิดรับสมัคร 1-30 มิถุนายน 2566 รายละเอียดคลิก www.นวัตกรรมรักษ์โลก.com  โทร. 092-7147818 >> อ่านต่อ


สวส. ยกระดับมาตรฐานสากลด้าน ACP อาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ จัด“โครงการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ”
พุธ 26 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัด “โครงการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Certified Professional (ACP) ” สำหรับอาจารย์และบุคลากร ระหว่างวันที่ ๒๖ ถึง ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Desktop ๑ อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งคลิปวิดิโอเข้าประกวดเนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก ประจำปี 2566
พุธ 26 เมษายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

        กรมควบคุมโรค  โดยกองโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอ โรคความดันโลหิตสูงในหัวข้อ “Measure Your Blood Pressure Accurately, Control it, Live Longer ! วัดความดันอย่างไรสูงเกินไปคุมให้ดี ช่วยยืดชีวีให้ยืนยาว” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaincd.com และหน้าเพจเฟสบุ๊ก “กองโรคไม่ติดต่อ” เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-ว... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมชมและติดตามเพจเฟสบุ๊กห้องสมุดวุฒิสภา
พุธ 26 เมษายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

       สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขอเชิญร่วมชมและติดตามเพจเฟสบุ๊ก ห้องสมุดวุฒิสภา เพื่อติดตามการดำเนินงานและการขับเคลื่อนภารกิจในบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาจามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ผลงานและความรู้ทางด้านกฎหมาย ด้ายวิชาการและการวิจัย ได้ที่ www.facebook.com/SenateELibrary >> อ่านต่อ


การสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : TCAS 2 ปีการศึกษา 2566
พุธ 26 เมษายน 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

การสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : TCAS 2 ปีการศึกษา 2566 การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ : วันที่ 26 เมษายน 2566 รายงานตัวเวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ หรือสอบวัดแววความเป็นครู(เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) ซึ่งพิจารณาจาก  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร วุฒิการศึกษาเดิม ความรู้ความสามารถ การแต่งกาย บุคลิกภาพ โดยเกณฑ์คะแนนคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศฯของแต่ละคณะ และ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา