โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด หัวข้อ “วันดูแลโลก : บ้านส่วนรวมของเรา” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด หัวข้อ “วันดูแลโลก : บ้านส่วนรวมของเรา”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 เมษายน 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 118 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรม จริยธรรมในคณะอนุกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ขอเชิญชวนนักเรียน เด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจส่งผลงาน (คลิป) เข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “วันดูแลโลก : บ้านส่วนรวมของเรา” เปิดรับสมัคร 1-30 มิถุนายน 2566 รายละเอียดคลิก www.นวัตกรรมรักษ์โลก.com  โทร. 092-7147818


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา