โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2023-03-01

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมกีฬานายช่าง นั่งเล่นในสวน เปิดเวทีให้นักศึกษาแสดงความสามารถ
พุธ 1 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

1 มีนาคม 2566 สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดกิจกรรมกีฬานายช่าง นั่งเล่นในสวน ณ บริเวณหน้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย   คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางดนตรี การออกร้านจำหน่ายสินค้า อีกทั้งเป็นการเปิดเวทีให้นักศึกษากล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม และเกิดการทำงานร่วมกันของนักศึกษา คณาจารย์และบุคล... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครอาจารย์สังกัดหลักสูตรเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
พุธ 1 มีนาคม 2566 / ข่าวรับสมัครงาน

        ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 สอบถามโทร 0 5434 2547-8 ต่อ 111 หรือ 115  ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมนักประดิษฐ์และควบคุมหุ่นยนต์ Robotic Camp
พุธ 1 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

          คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมโครงการนักประดิษฐ์และควบคุมหุ่นยนต์ Robotic Camp แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง           สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้จัดโดยองค์การบริหารจังหวัดลำปาง ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มีรูปแบบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและแนะนำการพัฒนาโปรแกรมควบคุมการทำงานหุ่นยนต์ให้สา... >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา