โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครอาจารย์สังกัดหลักสูตรเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครอาจารย์สังกัดหลักสูตรเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 สอบถามโทร 0 5434 2547-8 ต่อ 111 หรือ 115 
        ประกาศรับสมัคร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา