โลโก้เว็บไซต์ 2021-06-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2021-06-17

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมสะเต็มศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

          อาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ในโครงการค่ายปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ... >> อ่านต่อ


ประกาศแนวปฎิบัติของนักศึกษาใหม่ รหัส 64 ลำปาง
พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศแนวปฎิบัติของนักศึกษาใหม่ รหัส 64 ลำปาง ขั้นตอนการรายงานตัวและการลงทะเบียนเรียน >> อ่านต่อ


อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปางเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการทำชาสมุนไพร แป้งกล้วย น้ำพริกงา น้ำพริกมะม่วง ขนมไดฟูกุ 5 ไส้ ให้กับบริษัท อัสนันท์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.หางดง จ.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

ด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท อัสนันท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำชาสมุนไพร แป้งกล้วย น้ำพริกงา น้ำพริกมะม่วง ขนมไดฟูกุ 5 ไส้ ในวันที่ 14 – 15 มิ.ย. 2564 ณ บริษัท อัสนันท์ (ประเทศไทย) จำกัด 200 หมู่ 1 ต.หนองแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 ให้แก่ผู้เข้าอบรม 3 คน บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิ... >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) >> อ่านต่อ


Did you know... : RMUTL Account...คืออะไร ?
พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ คลังความรู้

RMUTL Account  คือ Username และ Password ที่ใช้สำหรับเข้าใช้บริการสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาทิ การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) การใช้งานระบบดาวน์โหลดซฟอท์แวร์ลิขสิทธิ์ การใช้งาน e- mail และระบบอื่นๆ --------------------------- สมัครใช้บริการสารสนเทศ Email ( >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ครองอันดับ 41 มหาวิทยาลัยในประเทศ ขึ้นอันดับ 8 มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศโดย Webometrics 2021 (January)
พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                     ตามที่มีการจัดอันดับ University Web Ranking ประจำปี 2021 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยองค์กรที่ทำการจัดประกอบด้วย Webometrics 2021  (January) ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการจัดอันดับประจำปี 2021 โดยครองอันดับ 41 มหาวิทยาลัยในประเทศ ครองอันดับ 8 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ(ไม่รวม AIT) และรั้งอันดับ 3 ของกลุ่มมหาวิทยาลั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา