โลโก้เว็บไซต์ 2021-06-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2021-06-15

มทร.ล้านนา ลำปาง รับสมัครอาจารย์ภาษาจีน
อังคาร 15 มิถุนายน 2564 / ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งอาจารย์ภาษาจีน สังกัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  สาขาศิลปศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 30  มิถุนายน 2564  ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


ผลการคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
อังคาร 15 มิถุนายน 2564 / ข่าวรับสมัครงาน

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ รายงานตัวปฏิบัติงาน ในวันที่ 16  มิถุนายน  ๒๕64  ณ งานยุทธศาสตร์และบุคลากร   กองบริหารทรัพยากร ตรวจสอบรายชื่อคลิก  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา