โลโก้เว็บไซต์ ผลการคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผลการคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มิถุนายน 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 375 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ รายงานตัวปฏิบัติงาน ในวันที่ 16  มิถุนายน  ๒๕64  ณ งานยุทธศาสตร์และบุคลากร   กองบริหารทรัพยากร ตรวจสอบรายชื่อคลิก 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา