โลโก้เว็บไซต์ 2020-03-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2020-03-30

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว อาจารย์สังกัดสาขาการท่องเที่ยวและบริการ
จันทร์ 30 มีนาคม 2563 / ข่าวรับสมัครงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดสาขาการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในวันที่ 30  มีนาคม 2563  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ รายงานตัวปฏิบัติงาน ในวันที่ 15  เมษายน  ๒๕63  ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์   กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง หากท่านไม่ไปรายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมสึกษา ประจำปี 2563
จันทร์ 30 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ความสำคัญต่อการสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันการสึกษา โดยเสริมสร้างการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านนวัตกรรม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา อันจะเป็นการสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการเติบโตเป็นบุคลากรทางการวิจัยของประเทศต่อไป สำหรับปีงบประมาณ 2563  สำนักงา... >> อ่านต่อ


ชมรมซอมพออาสา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดทำหน้ากาก สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (face shield DIY) ส่งมอบแก่โรงพยาบาลเพื่อช่วยป้องกันในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จันทร์ 30 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

       ชมรมซอมพออาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำหน้ากากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (face shield DIY) โดยส่งมอบแก่โรงพยาบาลลำปาง  50 ชิ้น และโรงค่ายสุรศักดิ์มนตรี 50 ชิ้น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
จันทร์ 30 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thaimediafund.or.th หรือเฟสบุ๊ค: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และช่องทางการสื่อสารสาธารณะต่างๆ  สอบถามโทร 0 2273 0116-18 ต่อ 108 >> อ่านต่อ


เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา
จันทร์ 30 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภาพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยประจำปี 2563 โดยขอรับบริจาคดลหิตตั้งแต่วันที่ 1-10 เมษายน 2563 เวลา 08.00-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลลำปาง โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมสามารถประสานนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5423 7401 หรือ 081-7650522 เพื่อจะได้นัดหม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา