โลโก้เว็บไซต์ 2019-07-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-07-05

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีไหว้ครู “คุรุบูชา 62” แสดงความเคารพต่อครู-อาจารย์
ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

          4 กรกฎาคม 2562 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีไหว้ครู คุรุบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์  เพื่อแสดงความเคารพต่อครู-อาจารย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล  ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเจิมหนังสือและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา  ... >> อ่านต่อ


นวัตกรรมเครื่องดื่ม
ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 / สิ่งอำนวยความสะดวก

ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการ Cupping คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลการทดสอบการชิมกาแฟจากโครงการวิจัย  กิจกรรม Cupping ชิมกาแฟในมหาวิทยาลัย  ก็เพื่อฝึกความชำนาญในการชิมกาแฟให้กับสมาชิก "Arabica Research Team" ทีมวิจัยและพัฒนาในเรื่องของกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ และเพื่อเป็นการทดสอบกาแฟจากงานวิจัยในหลายๆ โครงการ ที่สามารถพัฒนาและต่อยอดในเรื่องของกาแฟได้ การ Cupping กาแฟจากงานวิจัย จึงถือเป็... >> อ่านต่อ


โรงอาหาร
ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 / สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยใส่ใจคัดสรรอาหารรสอร่อยและมีคุณภาพ ที่อาคารโรงอาหาร ที่เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 เป็นต้นไป  >> อ่านต่อ


สนามกีฬา
ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 / สิ่งอำนวยความสะดวก

สนามกีฬาให้บริการ อาทิ สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน สนามกรีฑา สนามบาสเกตบอล สนามเซปักตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล สนามเทนนิส สนามเปตอง ฟิตเนส เป็นต้น >> อ่านต่อ


ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 / สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยฯ ให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์ แก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และมีห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า 250 เครื่อง จำนวน 8 ห้อง     >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา