โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีไหว้ครู “คุรุบูชา 62”  แสดงความเคารพต่อครู-อาจารย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีไหว้ครู “คุรุบูชา 62” แสดงความเคารพต่อครู-อาจารย์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1413 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          4 กรกฎาคม 2562 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีไหว้ครู คุรุบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์  เพื่อแสดงความเคารพต่อครู-อาจารย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล  ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเจิมหนังสือและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา 
          สำหรับกิจกรรมในพิธีคุรุบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 มีการมอบทุนการศึกษา การประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์  การผูกข้อมือรับขวัญลูกศิษย์ และการประดับเข็มตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา