โลโก้เว็บไซต์ 2016-12-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-12-30

ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนา “ARE YOU READY พิชิตงานในฝัน”
ศุกร์ 30 ธันวาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  จังหวัดนนทบุรี  ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนา “ARE YOU  READY พิชิตงานในฝัน” วันที่ 25 มกราคม  2560 ณ Convention Hall 4  ชั้น 3 อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี สมัครเข้าร่วมภายในวันที่ 23 มกราคม  2560 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น) >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงานศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560 และงานข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
ศุกร์ 30 ธันวาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมงาน “ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560  : ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน  สัญจรสอนศิลป์จังหวัดลำปาง” ระหว่างวันที่ 18-19  มกราคม 2560 และงานข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เทิดไท้  องค์อัครศิลปิน” วันที่ 18 มกราคม  2560 (ภาคกลางคืน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  >> อ่านต่อ


การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
ศุกร์ 30 ธันวาคม 2559 / ข่าวบุคลากร

                การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค.0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560) รายละเอียดดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา