โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-11-08

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมพร้อมคณะกรรมการจัดทดสอบ V-NET
อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการจัดทดสอบอาชีวศึกษาระดับชาติ V-NET ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้การจัดประชุมดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมคณะกรรมการในการจัดทดสอบอาชีวศึกษาระดับชาติ V-NET อันใกล้นี้          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามารับเครื่องหมายนักศึกษาาและกางเกงกิจกรรมที่ค้างรับ
อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน มทร.ล้านนา ลำปาง ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามารับเครื่องหมายนักศึกษาและกางเกงกิจกรรมที่ค้างรับ โดยนำใบเสร็จรับเงินมารับได้ที่ สำนักงานฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน ชั้น 1  อาคารอำนวยการ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม  2559 >> อ่านต่อ


โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จำนวน 89 รูป  เป้นระยะเวลา 9 วัน   วันที่ 28  พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559  โดยขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  ขอรับใบสมัครได้ที่วัดเจดีย์ซาวหลัง พระอาร... >> อ่านต่อ


รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

           มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ  (ฉบับที่4/2559)  สมัครขอรับโอนระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม -16 ... >> อ่านต่อ


โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จำนวน 89 รูป  เป้นระยะเวลา 9 วัน   วันที่ 28  พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559  โดยขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  ขอรับใบสมัครได้ที่วัดเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23... >> อ่านต่อ


การสรรหาบุคคลต้นฉบับทางพระพุทธศาสนา เพื่อรับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี 2560
อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบุคลกรผู้สนใจการสรรหาบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาเพื่อรับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี 2560 โดยให้จัดทำประวัติพร้อมผลงานฯ ตามแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม  2559 >> อ่านต่อ


เปลี่ยนแปลงการเปิด-ปิด ภาคการศึกษา
อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา  ขอประกาศ เรื่อง การเปิด-ปิด ภาคการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ขอแจ้งรายละเอียดดังนี้1.   &nb... >> อ่านต่อ


การยื่นขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี ๒๕๖๐
อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               งานวิชาทหาร กำหนดเปิดให้บริการ สำหรับนักศึกษาชายที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับผู้ที่เกิดปีชวด ๒๕๓๙ (อายุ ๒๑ ปี) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เท่านั้น (เนื่องจากได้รับแจ้งจากทางจังหวัด ให้ส่งเอกสารถึงจังหวัดภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ) ติดต่อได้ ที่ งานวิชาทหาร (ภายในอาคารตึกเหลือง) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม
อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพฯ  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1  กันยายน-30 ธันวาคม 2559 ผุ้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.onefilm.co... >> อ่านต่อ


การจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ศาลากลางจังหวัดลำปาง ได้กำหนดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป การจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 10


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา