โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-08-19

การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 จังหวัดลำปาง
ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 จังหวัดลำปาง  หากประสงค์เสนอชื่อฯให้ส่งแบบเสนอชื่อและเอกสารหลักฐานประกอบฯได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม  2559  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.PMCA.or.th >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 11 ทั้งหมด 11


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา