โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-08-19

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนิทรรศการภาพถ่ายเก่า เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสังคมลำปางในรอบ ๑๐๐ ปี” เนื่องในวาระ ๑๐๐ ปีรถไฟสายเหนือมาถึงนครลำปาง
ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนิทรรศการภาพถ่ายเก่า เรื่อง  “การเปลี่ยนแปลงสังคมลำปางในรอบ  ๑๐๐  ปี” เนื่องในวาระ  ๑๐๐  ปีรถไฟสายเหนือมาถึงนครลำปาง   >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ชิมลาง 1 เหรียญทอง การแข่งขันระดับอาเซียน
ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          17-19 สิงหาคม 2559  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  นำนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์  เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านการเกษตรของนักศึกษาในประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผลการแข่งประเภทการผลิตสุกรได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จาก 7 สถาบันการศึกษาที่ร่วมแข่งขัน          ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล อาจารย์สาขาสัต... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม”
ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม”  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานงาน “ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม” ณ บริเวณแปลงนาสาธิต เศรษฐกิจพอเพียง  ผู้... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง เยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงสินค้าฟาร์มสุข
ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          17 สิงหาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง และอาจารย์กนกวรรณ  เวชกามา อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงสินค้าฟาร์มสุข จากบริษัทเฮลท์ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น ในการร่วมจัดนิทรรศการแสดงสินค้าในงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  โอกาสนี้ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรได้กล่าวขอบคุณคุณวีระยุทธ  ขัดผาบ พร้อมทีมงานที่ได้ร่วมจัดกิจจกรรมครั้งนี้ด้วย          ข่าว/ภาพ : จาร... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด ให้แก่กลุ่มเพาะเห็ด
ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

         ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และ อบต.บ้านโป่ง ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด และได้มอบให้อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คุณสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง และนักศึกษาปี 4 สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับที่ปรึกษา สนง.ประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ในโอกาสติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          19 สิงหาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง ที่ปรึกษาสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ในโอกาสติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ตามโครงการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ           สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการติดตามผลการดำเนิน... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “Campus Challenge 2016”
ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทสไทย จำกัด ได้จัดกิจกรรม “Campus Challenge  2016”   โดยเปิดรับสมัครและทำการประกวดโครงการ  ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม  - 17 ธันวาคม  2559  เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ทริปทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น และโอกาสฝึกงาน กับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด >> อ่านต่อ


การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                มทร.ล้านนา ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สมัครด้วยตนเองหรือเสนอรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 13 กันยายน 2559    (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้ที่เสนอชื่อจะต้องเป็นบุคลากรสังกัด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rmutl.ac.th >> อ่านต่อ


ขอเชิญชมการแสดงวงดนตรีคนตาบอด
ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            นายจรัญ ใสไหม  วงดนตรีผู้พิการทางสายตาต่อต้านยาเสพติด จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ขอเปิดการแสดงของวงดนตรีคนตาบอด เพื่อขอรับบริจาคปัจจัย แล้วแต่กำลังศรัทธาฯ เห็นสมควร โดยจะทำการแสดงในวันที่ 24 สิงหาคม  2559 เวลา 13.00 น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับชมและรับฟังได้ตามวันและเวลาดังกล่าว... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  เข้าร่วมกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา องค์ราชินี” ด้วยการปลูกต้นไม้ในที่ดินของตนเอง ตาม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 11


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา