โลโก้เว็บไซต์ bala-aerobig-contest | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : bala-aerobig-contest

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ ชาว BALA
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 28 เมษายน 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ ชาว BALA ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด    นางสาวศิริลักษณ์ หอมห่วน คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรร... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ BALA AEROBIG CONTEST ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา
พุธ 30 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการ BALA AEROBIG CONTESTณ โถงชั้น 1 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชญา  วรามิตร ผู้ประสานงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด    การจัดกิจกรรมดัง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด โครงการประกวดแผนธุรกิจ บ.เอพีฮอนด้า
อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    นักศึกษาทีม We are Independenceคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ  Marketing Plan Contest โครงการ 8 by A.P. Honda  ภายใต้แนวคิด  Unblocker, I am โดยประกาศผลเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลลำปาง    นางสาวประทุมพร   เครือสุวรรณ นักศึกษาทีม We are Independenceกล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ได้รับประสบการณ์จริงจากหน่วยงานและองค์กรธุ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Sport Unblocker I'am
อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    นักศึกษาสาขาการจัดการและนักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Sport Unblocker I'am  ณ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีร่วมชมและให้กำลังใจในการดำเนินกิจกรรม    สำหรับกิจกรรมในงานมีการจัดแสดงรถฮอนด้า รุ่น zoomer - x  ภ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา