โลโก้เว็บไซต์ เตรียมความพร้อม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : เตรียมความพร้อม

มทร.ล้านนา จัดประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมอาหาร ภายใต้นโยบายรัฐบาล
ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          29 ตุลาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมความพร้อมการเสนองบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้านนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ภายใต้ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีคณะดำเนินงานฯจากทุกพื้นที่เข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะ          ที่มาของข่าว : อ.กนกวรรณ เวชกามา >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙
จันทร์ 6 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

               เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล เลขานุการและผู้ประสานงานฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี เป็นประธาน  ณ  ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 32
พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 32  “ซอมพอเกมส์”  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุม    สำหรับการจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนกา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา