โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-06-06

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับทุนอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้ MOU ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน
จันทร์ 6 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          อาจารย์ไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น     อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี ๒๕๕๙  จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สภาสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  (Chinese Academy of Social Sciences)   โดยปฏิบัติงานวิจัยระยะสั้นในกิจกรรมวิจัย เรื่อง “การสื่อความหมายของแหล่งท่องเที... >> อ่านต่อ


อาจารย์คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำซาลาเปาไส้ต่างๆ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
จันทร์ 6 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ นางสาวสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง และนักศึกษาปี 3 นางสาวสุพรรณี ทิพันธ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำซาลาเปาไส้ต่างๆ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว เช่น เต้าฮวยข้าวหอมนิลฟรุต... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙
จันทร์ 6 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

               เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล เลขานุการและผู้ประสานงานฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี เป็นประธาน  ณ  ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา