โลโก้เว็บไซต์ รดน้ำดำหัว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : รดน้ำดำหัว

กองบริหารทรัพยากรลำปาง รดน้ำดำหัวขอพรท่านรองอธิการบดี
พุธ 27 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร นำบุคลากร ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ตามประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ สำนักงานรองอธิการบดี จากนั้นคุณเสาวนีย์ ภู่ทอง รอง ผู้อำนวยการฝ่ายคลังและพัสดุ นำบุคลกรร่วมรดน้ำดำหัวท่าน ผู้อำนวยการวันชาติ สุวัตถี เพื่อขอพรและเพื่อเป็นอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน
อังคาร 26 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่  26 เมษายน 2559 มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน "ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวิถีไทย ประเพณีปีใหม่เมือง" ประจำปี 2559 ภาคเช้า กิจกรรมแรกประกอบพิธีทางศาสนา ณ บริเวณศาลาพระพุทธ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พิธีดังกล่าวมีท่านผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่าแม่วังร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก            สำหรับกิจกรรมภา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสและอธิการบดี ประจำปี 2559
อังคาร 19 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสและอธิการบดี ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ โดยนำโยเกิร์ตมะเกี๋ยง หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ผลิตโดยสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดซุ้มอาหารบริการแก่ผู้ร่วมงาน    ข่าว/ภา... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวพ่อเมืองลำปาง ตามประเพณีปีใหม่เมือง
จันทร์ 18 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีรดนำดำหัวขอพรท่านสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย ฯพณฯ ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ บ้านสวนกลางทุ่ง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ หรือตามประเพณีปี... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา