โลโก้เว็บไซต์ ผู้ประกอบการใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : ผู้ประกอบการใหม่

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ระยะที่ 2 ระดับแผนธุรกิจ
เสาร์ 20 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          20-21 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ระยะที่ 2 ระดับแผนธุรกิจ ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีผู้เข้าร่วม 150 คน          สำหรับการจัดอบรมผู้ประกอบการใหม่ระยะที่ 2 ระดับแผนธุรกิจ มีการอบรม 12 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อ บทสรุปผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) แผนการตลาด แผนการผลิต  แผนองค์กรธุรกิจ แผนการดำเนินงาน และแผนการเงิน  โดยเมื่อผ่านการอบรมในระยะที่ 2  จะมีการวินิจฉัยสถานประกอบการแล... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ รุ่น 2
อังคาร 28 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

        25 มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมพูดคุย เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) รุ่นที่ 2 ณ ห้องบรรยายรวม ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปางร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี2559 รุ่นที่ 1 พัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทย
เสาร์ 11 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          (10 มิถุนายน 2559) ที่ห้องบรรยายรวม อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสู่ SMEs ไทย กำหนดจัดอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2559 โดยได้รับเกียรติจากคุณวิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์  รองผู้อำนวยการหลักสูตร LIT-MBA  เป็นวิทยากรอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรม 150 คน          ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโล... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 2559
พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานประชุมและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 2559 (Start up) ในโอกาสประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการ โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานจากมทร.ล้านนา เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ลำปางและสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จะดำเนินการจัดกิจกรรม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และสสว. เปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up SMEs ปี ๒๕๕๙ (ภาคเหนือตอนบน)
อังคาร 17 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Upมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำทีมงานร่วมการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ และเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up SMEs ปี ๒๕๕๙ (ภาคเหนือตอนบน) โอกาสนี้ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง จากนายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทั... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ(SME Bank) หารือเรื่องการสนับสนุนด้านการพิจารณาเงินกู้ โครงการสำหรับผู้ประกอบการใหม่ เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-Up)
จันทร์ 25 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ผู้ประสานงานโครงการ ผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ๒๕๕๙ (New Entrepreneurs creation & Start-Up 2016) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ(SME Bank) ประกอบด้วย คุณจรินทร์ เชียงกุล ผู้อำนวยการภาค ๑ คุณบรรเจิด ขาวลออ ผู้จัดการ เขต ๓ และคุณวัชระ ผู้จัดการสาขาลำปาง ในโอกาสหารือเรื่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา