โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะอนุกรรมการอพสธมทรล้านนา-ครั้งที่-12560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : ประชุมคณะอนุกรรมการอพสธมทรล้านนา-ครั้งที่-12560

มทร.ล้านนาจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9
พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

     สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agricultural Innovation for Next Generation”  ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2562  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  ... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะอนุกรรมการ(อพ.สธ.-มทร.ล้านนา) ครั้งที่ 1/2560
พุธ 28 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2560 เพื่อดำเนินการพิจารณาแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 และแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (อพ.สธ.-มทร.ล้านนา ระยะ 5 ปีที่ 6 (2559-2564) ) >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นจ้าภาพจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ 24 (4/2559)
พฤหัสบดี 21 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ลำปาง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโอกาสจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 24 (4/2559) ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมี ดร.บรรเจิด แสงจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานในที่ประชุม  ทั้งนี้ในการประชุมมีการพิจารณาข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา >> อ่านต่อ


องค์การนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประกวด Rmutl Music Award 2015 และ Rmutl Mr Miss and lady boy 2015 เฟ้นหาตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
พฤหัสบดี 21 มกราคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประกวด Rmutl Music Award 2015 และ Rmutl Mr Miss and lady boy 2015 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อคัดเลือกวงดนตรีและนักศึกษาที่มีความสามารถ บุคลิกดี มีความมั่นใจ  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมแข่งขันในงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเ... >> อ่านต่อ


อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการปรุงอาหารจากไก่พื้นเมือง
อาทิตย์ 17 มกราคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ด้วยกรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดลำปาง และสภาเกษตรแห่งชาติ ได้จัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการปรุงอาหารจากไก่พื้นเมืองวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ในงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ณ องค... >> อ่านต่อ


ราชมงคลลำปางจัดประชุมการจัดการแข่งขันและแบ่งสายการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 32
พุธ 9 ธันวาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 32  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา    สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ได้จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา โดยมีคณะกรรมการและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกพื้นที่เข้าร่วม >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 32
พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 32  “ซอมพอเกมส์”  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุม    สำหรับการจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนกา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา