โลโก้เว็บไซต์ 2019-11-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-11-07

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

        ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวงหมายเลข 103 อ.ร้องกวาง – อ.งาว  ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณลินดา โยธาคึก เจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษาหมายเลขโทรศัพท์ 0 2519 4708 >> อ่านต่อ


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมซื้อผลผลิตลองกองจังหวัดอุตรดิตถ์
พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมซื้อผลผลิตลองกองจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและเร่งระบายผลผลิตในพื้นที่ ที่จะออกสู่ตลาดในปริมาณมากในช่วงเดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2562  ผู้สนใจประสงค์ช่วยเหลือเกษตรกรติดต่อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5581 7743 และ 0 5581 7747          ลองกอง เกรด 1 ราคากิโลกรัมละ 21-22 บาท          ลองกอง เกรด 2 ราคากิโลกรัมละ 17-18 บาท   ... >> อ่านต่อ


บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่งสัตวบาล (สาขาสัตว์ปีก)
พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวรับสมัครงาน

         บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่งสัตวบาล (สาขาสัตว์ปีก)  ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-598118 อีเมลล์ hr.manager@golcondaasia.com ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลสลากกาชาดและรางวัลมัจฉากาชาด ประจำปี 2563
พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

       เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลสลากกาชาดและรางวัลมัจฉากาชาด ประจำปี 2563 โดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันที่  20 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป แจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5421 7758 หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง 0 5426 5015 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9
พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

     สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agricultural Innovation for Next Generation”  ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2562  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา