โลโก้เว็บไซต์ 2016-12-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-12-28

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และขนม
พุธ 28 ธันวาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และขนม เพื่อมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประชาชนบ้านลางิ้ว อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ระหว่างวันที่ 21-22  มกราคม  2560  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 094-8303767 >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2560
พุธ 28 ธันวาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

            กรมศิลปากร กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2560  ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม  2559  ถึงวันที่ 12 มกราคม  2560 จำนวน 11 ตำแหน่ง ผู้สนสใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://job.finearts.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบ... >> อ่านต่อ


การจัดประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่งและเพลงพระราชนิพนธ์ ในร้านนิทรรศการ กฟผ.แม่เมาะ งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2560
พุธ 28 ธันวาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เหมืองแม่เมาะ ลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงพระราชนิพนธ์ ในร้านนิทรรศการ กฟผ.แม่เมาะ งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2560  ในร้านนิทรรศการ กฟผ.แม่เมาะ  ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม  2559-5 มกราคม  2560  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.054-256073 ,054-265093  >> อ่านต่อ


ขนส่งเชียงใหม่ (แม่เหียะ) เปิดให้บริการใบอนุญาตขับรถทุกครึ่งเสาร์แรกของเดือน
พุธ 28 ธันวาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          สำนักงานขนส่ง จังหวัดเชียงใหม่  ขอประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการด้านใบขับรถทุกครึ่งเสาร์แรกของเดือน ในวันที่ 7 มกราคม  2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร >> อ่านต่อ


ประชุมคณะอนุกรรมการ(อพ.สธ.-มทร.ล้านนา) ครั้งที่ 1/2560
พุธ 28 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2560 เพื่อดำเนินการพิจารณาแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 และแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (อพ.สธ.-มทร.ล้านนา ระยะ 5 ปีที่ 6 (2559-2564) ) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา