โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
พฤหัสบดี 19 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมฝึกทักษะบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยดำเนินการทาสีสนามหน้าอาคารอำนวยการเพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2558    สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนวิชา การก่อสร้างภูมิทัศน์ โดยมีอาจารย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา