โลโก้เว็บไซต์ 2015-11-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2015-11-19

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
พฤหัสบดี 19 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมฝึกทักษะบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยดำเนินการทาสีสนามหน้าอาคารอำนวยการเพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2558    สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนวิชา การก่อสร้างภูมิทัศน์ โดยมีอาจารย... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการแบ่งปันความรู้พี่สู่น้อง
พฤหัสบดี 19 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการ แบ่งปันความรู้จากพี่สู่น้อง แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน  2558 เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม     >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา