โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 มกราคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 631 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง   ขอเชิญร่วมเดินเทิดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  เพื่อเทิดพระเกียรติและนำรายได้ทูลเกล้าๆ ถวายเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการเดินเทิดพระเกียรติฯ  เปิดเผยว่า การจัดโครงการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีกำหนดจัดในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นประจำทุกปี 
         สำหรับเส้นทางในการเดินใช้เส้นทางเป็นรูปอักษรตัว P กำหนดจุดเริ่มต้นจากอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผ่านสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และกลับมาสิ้นสุด ณ อาคารอำนวยการ โดยภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจะมีการจับสลากรางวัลหางบัตรมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี ทั้งนี้รายได้จากการจัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติฯ  จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อไป จึงขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้อำนวยการกองการศึกษากล่าวในตอนท้าย

          กำหนดการโครงการเดินเทิดพระเกียรติฯ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา