โลโก้เว็บไซต์ 2019-01-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-01-22

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2561
อังคาร 22 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

          21 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง   ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการเดินเทิดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เพื่อเทิดพระเกียรติและนำรายได้ทูลเกล้าๆ ถวายเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดสถานที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อังคาร 22 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

          21 มกราคม 2562 อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมจัดสถานที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลำปาง ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ... >> อ่านต่อ


ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อมทร.ล ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด ครั้งที่ ๑/๖๒
อังคาร 22 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

    วานนี้ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด มทร.ล้านนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในที่ประชุม มีอาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ในฐานะกร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2561
อังคาร 22 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง   ขอเชิญร่วมเดินเทิดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  เพื่อเทิดพระเกียรติและนำรายได้ทูลเกล้าๆ ถวายเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา