โลโก้เว็บไซต์ ร่างขอบเขตงาน จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์พลังงาน จำนวน 1 เครื่อง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ร่างขอบเขตงาน จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์พลังงาน จำนวน 1 เครื่อง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 ตุลาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             มทร.ล้านนา ลำปาง  ขอประกาศร่างขอบเขตงาน จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์พลังงาน จำนวน 1 เครื่อง เอใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนสอนสำหรับนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  วงเงินในการจัดหา 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

รายละเอียดดังแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา