โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-10-29

ร่างขอบเขตงาน จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์พลังงาน จำนวน 1 เครื่อง
จันทร์ 29 ตุลาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

             มทร.ล้านนา ลำปาง  ขอประกาศร่างขอบเขตงาน จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์พลังงาน จำนวน 1 เครื่อง เอใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนสอนสำหรับนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  วงเงินในการจัดหา 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา ให้กับน้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
จันทร์ 29 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ และ ดร.สุวรรณ จันทร์อินทร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เดินทางไปแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอชีพเกาะคาโดยได้แนะแนวเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในรอบโควต้าพิเศษ๑ และโควต้าพิเศษ๒ ซึ่งมีนักศึกษาเข้ารับฟังทั้งระดับปวช.๓ และปวส.๒ กว่า 100 คน ขอบคุณภาพ/ข่าว : ผศ.พงศ์กร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา