โลโก้เว็บไซต์ ร่างขอบอขตของงาน ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร คสล. เป็นตึก 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง หลังคาดาดฟ้า (อาคาร 6)  1 รายการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ร่างขอบอขตของงาน ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร คสล. เป็นตึก 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง หลังคาดาดฟ้า (อาคาร 6) 1 รายการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 ตุลาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 186 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             มทร.ล้านนา ลำปาง ประกาศร่างขอบอขตของงาน  ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร คสล. เป็นตึก 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง หลังคาดาดฟ้า (อาคาร 6)  1 รายการ ให้มีความสวยงาม แข็งแรง ปลอดภัย เกิดประโยชน์ในการใช้สาอยอาคารได้เป็นอย่างดี และเกิดภาพลักษร์ที่ดีต่อมหาวิทาลัยฯ 

รายละเอียดดังแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา