โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-10-18

ร่างขอบอขตของงาน ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร คสล. เป็นตึก 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง หลังคาดาดฟ้า (อาคาร 6) 1 รายการ
พฤหัสบดี 18 ตุลาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

             มทร.ล้านนา ลำปาง ประกาศร่างขอบอขตของงาน  ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร คสล. เป็นตึก 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง หลังคาดาดฟ้า (อาคาร 6)  1 รายการ ให้มีความสวยงาม แข็งแรง ปลอดภัย เกิดประโยชน์ในการใช้สาอยอาคารได้เป็นอย่างดี และเกิดภาพลักษร์ที่ดีต่อมหาวิทาลัยฯ  รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา