โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าพบผู้กำกับการ สภ.เมืองลำปาง เพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการด้านบริการวิชาการร่วมกัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าพบผู้กำกับการ สภ.เมืองลำปาง เพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการด้านบริการวิชาการร่วมกัน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กันยายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 545 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำผู้บริหาร อาจารย์เข้าพบ พ.ต.อ.ไกรสิทธิ พรหมปฏิมา ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองลำปาง ในโอกาสหารือการร่วมมือระหว่างกัน ในโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกนิรภัย โครงการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาต่อต้านยาเสพติด การบูรณาการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยฯ ในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการเกษตร ด้านเทคโนโลยี การปรับภูมิทัศน์และเป็นการสร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจ และประชาชนต่อไป

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา