โลโก้เว็บไซต์ 2018-09-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-09-05

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครวิศวกรผู้ช่วย จำนวน 14 อัตรา
พุธ 5 กันยายน 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เปิดรับสมัครวิศวกรผู้ช่วย จำนวน 14 อัตรา  ภาระงานหน้าที่ ลักษณะของงานประเภทสอน ให้คำแนะนำ และดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนที่ปฏิบัติงานภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังนี้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือ ปวส. สาขา ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกชิกครูจังหวัดลำปาง
พุธ 5 กันยายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                   สมาคมสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกชิกครูจังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครสมัครสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกชิกครูจังหวัดลำปางเปฌนกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดลำปาง  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-334334 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ "ธรรมะและดนตรีมีชีวา นำพาห่างไกลยาเสพติด" ปลุกจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษา
พุธ 5 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

       31 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อินทร์นารี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการ "ธรรมะและดนตรีมีชีวา นำพาห่างไกลยาเสพติด" จัดโดยสโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง โอกาสนี้ ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์สาธิต ธีรปัญโญ  เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัฒน์ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เป็นพระวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ลำปาง   ... >> อ่านต่อ


งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศาลจังหวัดลำปาง จัดโครงการบรรยายให้ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
พุธ 5 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

          31 สิงหาคม  2561 เวลา 14.00 น. งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศาลจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเผยแพร่บรรยายความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย               ข้อพิพาทให้แก่นักศึกษา จำนวน 100 คน ประจำปี 2561 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคุณสุ... >> อ่านต่อ


โครงการสรรพากรสอนภาษีน้องที่มหา’ลัย (RD go Campus) ปิดฉากลงพร้อมความประทับใจ และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ
พุธ 5 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

          ปิดกิจกรรมโครงการบรรยายอย่างประทับใจ...กับกิจกรรมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูต... >> อ่านต่อ


สองหนุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า คว้าเหรียญทองฝีมือแรงงานอาเซียน”หุ่นยนต์เคลื่อนที่” ตีตั๋วเข้าแข่งขัน world skills ที่รัสเซียปลายปี 62
พุธ 5 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

 นายกัญจน์ นาคเอี่ยม และและนายเกียรติศักดิ์ สลีวงศ์  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตัวแทนประเทศไทยคว้าเหรียญทองประเภท หุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robotics) จากเวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 World Skills ASEAN Bangkok 2018 ตีตั๋วตัวแทนอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 จัดขึ้นที่เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย เดือนสิงหาคม2562 โดยในปีนี้ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน World Skills ASEAN จัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวั... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าพบผู้กำกับการ สภ.เมืองลำปาง เพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการด้านบริการวิชาการร่วมกัน
พุธ 5 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำผู้บริหาร อาจารย์เข้าพบ พ.ต.อ.ไกรสิทธิ พรหมปฏิมา ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองลำปาง ในโอกาสหารือการร่วมมือระหว่างกัน ในโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกนิรภัย โครงการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาต่อต้านยาเสพติด การบูรณาการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยฯ ในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการเกษตร ด้านเทคโนโลยี การปรับภูมิทัศน์และเป็นการสร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา เจ้าห... >> อ่านต่อ


การประชุมเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา
พุธ 5 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา" ในวันที่ 4 - 6 กันยายน 2561 ณ ลำปางกรีนการ์เด้นรีสอร์ท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ภายใต้การ ดำเนินโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา งบประมาณประจำปี 2561  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาขีดความสามารถของมหาวิทยาลัย ในการผลิตกำลังคน ผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม ความเป็นเลิศในด้านเกษตรและอาหาร ให้ความสำคัญใน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในรูปแบบ STEM Education พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่โรงเรียนต้นแบบ
พุธ 5 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

          คณะดำเนินงาน  STEM Education มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแก่นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ในรูปแบบสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาต่อในสายอาชีพให้มีประสิทธิภาพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ระหว่างวันที่ 1 -2 กันยายน 2561 ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา