โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญท่านร่วมแสดงความยินดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญท่านร่วมแสดงความยินดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 1259 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๘ แห่ง ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ภาคเช้าและภาคบ่าย) ปีนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมจำนวนห้าพันคน

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้ประสานงาน งานรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยกำหนดการ งานพิธีฝึกซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ๒๕๖๐ ฝึกซ้อมวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์

        ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการฝึกซ้อมย่อยในวันดังกล่าวแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๖ เขตพื้นที่ จะได้เข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ขอเชิญทุกท่าน เฝ้าทูลละอองพระบาทฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารอบเช้าและรอบบ่าย ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผศ.จรูญ สินทวีวรกุล  ผอ.กองการศึกษากล่าวปิดท้าย

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา